ДругиНай-нови

Трейд Ексим ООД – Продажба на минерални торове

Трейд Ексим ООД е българско дружество и повече от 15 години е сред водещите търговски фирми на пазара на минерални торове в България. През изминалите години Трейд Ексим ООД е доказала коректен и гъвкав подход към спесифичните нужди на всеки отделен клиент.

Сред дейностите, скоито дружеството се занимава са:

Изкупуване, транспорт, складиране и продажба на земеделска продукция:  слънчоглед, ечемик, пшеница, царевица, рапица.

Търговията с торове съставлява над 70% от общия оборот на фирмата с физически обем от около 85000 тона годишно. Трейд Ексим ООД е един от най-големите вносители на торове в република България.

Информация за контакт

Адрес: ул.”Златен рог” №20, етаж 1, гр. София 1407, р-н Лозенец, Р. България

Телефон централа +359 2 965 4884
Факс централа +359 2 965 4860
office@tradeexim.bg
tradeexim@abv.bg
Skype: TradeExim

Уебсайт: Продажба на минрални торове